Erkend dealer

Privacy

PRIVACYVERKLARING A6 KOZIJNEN CENTRUM
A6 Kozijnen Centrum, gevestigd aan de Taanderij 5 te Lemmer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Claassen Kunststof Kozijnen.

Contactgegevens
A6 Kozijnen Centrum
Taanderij 5
8531WD Lemmer

Tel.: 0514 – 85 70 13
info@A6kozijnen.nl

Laatste wijziging: 13 juni 2023

Persoonsgegevens die wij verwerken

A6 Kozijnen Centrum verwerkt uw persoonsgegeven wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of producten en wanneer u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–          Voor- en achternaam

–          Adresgegevens

–          Telefoonnummer

–          Emailadres

–          Overige gegevens die u actief aan ons verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn en waarbij toestemming van de ouders of voogd ontbreekt. Mocht u onverhoopt van mening zijn dat wij zonder dergelijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige jonger dan 16 jaar dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@A6kozijnen.nl.

Het doel en de grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens

A6 Kozijnen Centrum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

–          Het afhandelen van uw betaling(en);

–          Het leveren van goederen en/of diensten;

–          Contact via telefoon en/of per email;

–          Informeren over de wijziging van onze diensten en producten;

–          Het verzenden van een nieuwsbrief en/of aanbiedingen;

–          Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij wijzen u erop dat we alleen persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het leveren van onze producten en/of diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

A6 Kozijnen neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

A6 Kozijnen Centrum bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de realisatie van bovengenoemde doelen. Wij bewaren uw persoonsgegevens dan ook niet langer dan 7 jaar na het aflopen van de contractperiode, garantietermijn of aankoop van de door ons geleverde diensten en/of producten.

Uw persoonsgegevens bewaren we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen. Wij bewaren factuur gegevens voor een periode van 7 jaar. Dit is verplicht voor de belastingdienst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Dit kunt u doen door uw verzoek, met persoonsgegevens, op te sturen naar info@claassenkozijnen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit dient ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tot slot willen wij u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u denkt dat wij uw gegevens niet goed beveiligen of dat er aanwijzingen zijn van misbruik dan vragen wij u contact met ons op te nemen.

Wijzigingen

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring. Boven aan de privacyverklaring staat de datum van de laatste wijziging. Controleer deze privacyverklaring regelmatig op updates.

Cookies